Hackerfest 2015

Název: Skrývání věcí na platformě Windows

Abstrakt: Mezi podstatnou vlastnost rootkitů (software zajišťující vzdálený přístup s vysokým oprávněním) patří také schopnost skrývat svoji přítomnost na počítači. Cílem přednášky bude popsat známé i méně známé techniky skrývání (zejména souborů, registru a síťové komunikace), přičemž hlavní důraz bude kladen na prostředky, jimiž v této oblasti (ač jistě nechtěně) disponuje jádro OS Windows. Nebudou chybět ani praktické ukázky.

Obsah v textové podobě:

Comments are closed.