SOOM 2012

Název: Implementace systémů HIPS: historie a současnost

Abstrakt: Přednáška si klade za cíl podat ucelený přehled o různých technikách používaných při programování systémů HIPS, jejich výhodách a nevýhodách. Nejprve si zadefinujeme, co pro nás v kontextu přednášky spojení „systém HIPS“ znamená. Budeme pokračovat chronologickým výčtem používaných technik a jejich silných a slabých míst. Podíváme se také na rozhraní, která pro implementaci těchto systémů nabízí současné verze Windows. V závěru přednášky se budeme zabývat několika primitivy, která sice nevznikla přímo za účelem ochrany operačního systému, ale v jistých případech je lze k tomuto účelu použít. Přednášku doplní praktické ukázky.

Prezentace

Text

Comments are closed.