SOOM 2013

Název: Povídání o bootkitech

Abstrakt: Cílem přednášky je přiblížit téma bootkitů, tedy malware, jenž získává nad počítačem kontrolu ještě před zavedením operačního systému. Krátce popíšu, jak probíhá start OS Windows a které fáze jsou pro bootkit důležité. Dále se budu věnovat “těžkostem”, které je nutné při tvorbě bootkitu překonávat. Je plánována i praktická ukázka.

Prezentace

Video

Comments are closed.