NTFS

NTFS je velmi složitý souborový systém co se týče interních datových struktur. Podporuje však spoustu zajímavých vlastností jako bezpečnostní model, transakční zpracování, obnovu dat z poškozených sektorů, zaznamenávání změn a symbolické odkazy. Na rozdíl od souborových systémů FAT, datový struktury NTFS nejsou oficiálně zdokumentovány.

Pokud jste již četli jedenáctou kapitolu knihy, pravděpodobně jste zjistili, že popisuji datové struktury NTFS relativně podrobně. Čerpal jsem hlavně z dokumentace, kteoru kdysi dávno poskytovali volně ke stažení na stránce linux-ntfs.org. Bohužel, poté, co provedly designové a jiné změny, jsem tam již příslušnou dokumentaci k NTFS nenašel. Myslím si však, že je škoda, aby takto “zapadla” do prachu dějin, a tak ji zde přikládám.

Stáhnout neoficiální dokumentaci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *