Registry

Desátá kapitola knihy pojednává o registru Windows, úložišti podobném databázi, které je určeno pro strukturovaná data malé velikosti, typicky pro konfigurace aplikací a samotného operačního systému.

Část kapitoly se věnuje i tomu, jak registr vypadá fyzicky, jaké datové struktury používá pro ukládání dat a zajištění vlastností, jako je rychlé vyhledávání. Tyto informace opět nejsou oficiálně k dispozici, ačkoliv třeba v knize Windows Internals naleznete celkem vyčerpávající popis, který však nejde až do takových detailů, které potřebuje programátor, chce-li si vytvořit vlastní parser registru.

Při psaní příslušné části desáté kapitoly jsem čerpal především z práce Petera Norrise, který se zřejmě strukturami registru na různých verzích WIndows zabýval velmi důkladně. Slušné množství informací lze také vyčíst ze zdrojových kódů projektu chntpw, jehož výsledkem je bootovací CD-ROM postavené na Linuxu, ze kterého můžete nejen číst a částečně měnit obsah registru, ale i měnit hesla jednotlivým uživatelům. Odkazy na oba zdroje informací jsou přiloženy níže.

Zdrojové kódy projektu chntpw

Popis formátu registru od T. D. Morgana (v4)

Analýza formátu registru od P. Norrise

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *