NtQueryObject

NtQueryObject je nativní funkce, která umožňuje aplikacím zjišťovat různé informace z datových struktur správce objektů. Využijete ji zejména v případě, kdy potřebujete z neznámého handle zjistit informace o objektu, ke kterému patří. Rutina je podrobněji popsána v šesté kapitole knihy.

Ukázkový projekt stejného jména ukazuje většinu možností této nativní funkce. Zároveň také obsahuje kód, který dokáze zjistit seznam handle patřících určitému procesu. Jedná se o konzolovou aplikace, která na základě argumentů příkazové řádky provede příslušnou operaci. Syntaxe je následující:

ntqueryobject --list-types
ntqueryobject --list-handles <PID_procesu>
ntqueryobject --get-info <PID_procesu> <cislo_handle>

Příkaz –list-types instruuje aplikaci, aby vypsala různé, převážně statistické informace o všech druzích objektů exekutivy. Příkaz –list-handles slouží k získání seznamu handle zadaného procesu. A konečně příkaz na třetím řádku slouží k zjištění informací o objektu, na který odkazuje zadané handle v daném procesu.

Upozornění: Aplikace žádným způsobem neřeší možný deadlock, který se může objevit při pokusu pomocí funkce NtQueryObject zjistit jméno některých objektů pojmenovaných rour, které jsou reprezentované objektem typu File.

Systém Verze kernelu
Windows XP 32bit *
Windows XP 64bit *
Windows Server 2003 R2 32bit *
Windows Server 2003 R2 64bit *
Windows Vista 32bit *
Windows Vista 64bit *
Windows 7 32bit *
Windows 7 64bit *

Stáhnout

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *