ObjView

Celá šestá kapitola knihy se věnuje součástí jádra někdy označované jako Spráce objektů (Object Manager). Tato komponenta zavádí do jádra principy objektově orientovaného programování, zejména zapouzdření a polymorfismus. Vývojáři Windows si správně všimli, že práce s některými druhy entit (procesy, vlákna, synchronizační objekty, otevřené soubory) má jisté společné znaky. Pro všechny lze například stejným způsobem rozhodovat, jaký proces může s danou instacní pracovat a jaký ne. To samé platí i o mechanismu získávání handle, který plní roli jakýchsi přístupových karet. A mohl bych pokračovat ještě dále.

Správce objektů také dovoluje jednotlivým instancím přiřadit jméno. Pojmenované entity pak začleňuje do struktury podobné adresářovému stromu, kterou v knize nazývám jmenný prostor správce objektů. Tato struktura připomíná trochu adresářovou strukturu na Unixech. Obsahuje kořenový adresář “” a objekty reprezentující všechna virtuální i fyzická zařízení. Dá se říci, že jmenný prostor správce objektů spojuje struktury jako souborové systémy a registr do jednoho velkého stromu.

Správce objektů disponuje mnoha datovými strukturami, do kterých si ukládá různé informace potřebné pro jeho správné fungování. Většina těchto struktur je popsána právě v šesté kapitole knihy. V této kapitole také naleznete krátkou charakteristiku ukázkového programu ObjView, jehož cílem je právě tyto datové struktury prozkoumávat a zobrazovat jejich obsah v čitelné podobě. Program se opět skládá z ovladače, jehož úkolem je získávat informace od správce objektů, a jednoduché aplikace, jejímž úkolem je tato data zobrazovat.

Program byl testován na všech verzích Windows uvedených v tabulce níže. Datový struktury správce objektů se však mezi jednotlivými verzemi Windows příliš nemění (například mezi Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Vista najdeme změn jen málo), tudíž by spektrum verzí, na kterých úspěšně poběží, mělo být daleko větší.

Systém Verze kernelu
Windows XP 32bit 5.1.2600
Windows XP 64bit 5.2.3790
Windows Server 2003 R2 32bit 5.2.3790
Windows Server 2003 R2 64bit 5.2.3790
Windows Vista 32bit 6.1.6002
Windows Vista 64bit 6.1.6002
Windows 7 32bit 6.1.7601
Windows 7 64bit 6.1.7601

Stáhnout (6. 10. 2012)

Stáhnout (7. 10. 2011)

Stáhnout (v čase vydání knihy)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *