Struktura zdrojových kódů

Zdrojové kódy jednotlivých ukázkových programů (a ovladačů) naleznete zabalené v archivech. Tyto archivy mají jednotnou strukturu.

Kořenový adresář archivu obsahuje dva podadresáře: bin a src. První z nich uchovává binárky dané ukázkové aplikace (včetně ovladače). Druhý obsahuje všechny zdrojové kódy. Pozor, kompilace neprobíhá automaticky do adresáře bin. V budoucnosti však pravděpodobně všechny projekty nastavím tak, aby tomu tak bylo.

Složka bin buď obsahuje přímo binární soubory, nebo, nebo další podadresáře, pokud projekt potřebuje různé binárky pro různé architektury. Podporovány jsou pouze dvě architektury: IA32 (adresář x86) a AMD64 (adresář x64). Projekty, které běží pouze na jedné architektuře (SSDTInfo, Intcount), žádné takové dělení nepotřebují.

Složitost struktury adresáře src závisí na tom, z kolika částí se skládá samotný projekt. Obvykle obsahuje podadresář se jménem projektu a složku shared, ve které se nachází zdrojové kódy sdílené napříč více projekty.

Adresář src<jmeno_projektu> se dále dělí ještě na tři podadresáře. Podadresář exe obsahuje zdrjové kódy aplikace, adresář sys zdrojové kódy ovladače včetně souborů MAKEFILE a SOURCES nutných pro překlad v prostředí Windows Driver Kit, a nakonec složka, která opět nese název projektu. V ní se nachází soubory projektu Microsoft Visual Studio 2010, který umožňuje kompilovat (a také spr
avovat) zdrojáky ovladače poněkud pohodlněji.

Pokud se daný projekt neskládá z aplikace a ovladače, ale pouze z jednoho z nich, v adresáři src<jmeno_projektu> se již přímo nacházejí zdrojové kódy. Do této kategorie patří například program ListDll.

Protože je struktura jednotlivých archivů zřejmě složitá (jinak by její popis nezabral tolik místa), ukážeme si ji na projektu Logptm.

Adresář Popis
binx86 Binárky aplikace a ovladače pro architekturu IA32 (x86)
binx64 Binárky aplikace a ovladače pro architekturu AMD64 (x64)
srcshared Zdrojové kódy sdílené napříč několika projekty. Do této složky ukládám pouze zdrojáky pro uživatelský režim. Vzhledem ke schopnostem WDK používt soubory z jiných adresářů se sdílení kódu ukázalo v případě ovladačů jako dost těžký problém.
srclogptmexe Zdrojové kódy aplikace Logptm (Delphi)
srclogptmsys Zdrojové kódy ovladače Logptm.sys
srclogptmlogptm Soubory projektu Microsoft Visual Studio 2010 pro ovladač Logptm.sys

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *